Calendarul vizualizării lucrărilor de la Evaluarea Națională

În conformitate cu prevederile art.l4 alin (1) din ordinul ministrului educației și cercetării nr.5455/2020, privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII – a, în anul școlar 2020 – 2021, cu modificările și completările ulterioare, candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor poate/pot solicita comisiei județene de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii/propriului copil, corespunzător probei susținute/probelor susținute în cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020 – 2021.

Calendarul vizualizării lucrărilor este cuprins între 14 și 30 iulie.

Până pe 14 iulie 2021, la avizierul fiecărei unități de învățământ, care a fost centru de examen, se afișează programul zilnic în care se pot depune cereri privind vizualizarea lucrărilor.

Ordin vizualizare lucrări

Procedură vizualizare lucrări

Cerere vizualizare lucrări