Simulare Evaluare Națională 2022

Probele pentru simularea Evaluării Naționale, destinate elevilor din anul terminal al ciclului gimnazial, se vor desfășura în perioada 4 – 6 aprilie 2022.

Probele încep la ora 09:00.

Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Subiectele vor fi elaborate de instituția specializată din Ministerul Educației – CNPEE – pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora, conform programelor de examen.

Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog.

Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Calendarul Simulării Evaluării Naţionale

  • 4 aprilie 2022: Limba şi literatura română (probă scrisă)
  • 5 aprilie 2022: Matematică (probă scrisă)
  • 6 aprilie 2022: Limba şi literatura maternă (probă scrisă)
  • 14 aprilie 2022: afișarea rezultatelor

Documente