Orarul claselor primare și gimnaziale

Orar clasele 0 – IV

Orar clasele V – VIII