Istoric

Scurt istoric al Școlii Gimnaziale „Ion Irimescu” 

Prima mențiune despre Fălticeni, se face într-un document , uric al lui Ștefan cel Mare din anul 1490. Există astfel ideea că numele orașului s-ar trage de la boierul Stan Pîntece – Foalea, prin unirea  satelor Oprișeni, Buciumeni, Broșteni, Cotești, Pădureni, Șoldănești, Antilești și Stîngeni sau că satul Fălticeni ar fi fost o colonie de sași întemeiată de Filteu Haneș.

Prin hrisovul domnesc al lui Constantin Moruzzi din 8 august 1780, Ioniță Bașotă este considerat întemeietorul orașului plecând de la Șoldănești.

În a doua jumătate a veacului al XIX-lea orașul era vestit prin iarmarocul său.

Capitală a județului Baia, orașul Fălticeni este recunoscut prin numărul mare de personalități, care s-au născut aici, au studiat aici, au trăit sau au avut legături cu oamenii locului.

Școala Gimnazială ”Ion Irimescu” a luat ființă în 1873. Astfel, la 21 februarie 1873, urmare a eforturilor preotului iconom Ion Savel școala și-a deschis pentru prima dată porțile, ca ”școală de băieți nr. 2”.

În noiembrie 1872, prin raportul nr. 148, Revizoratul Școlar cere ministerului să înființeze o școală de băieți și alta de fete. În urma acestui raport se înființează în 1873 două școli : nr. 2 băieți și nr. 2 fete, ca școli sucursale și în contul casei comunale.

Și astfel, în 1873, se înființează cele două școli propuse și care astăzi funcționează sub numele de ”Școala generală nr. 2” Fălticeni. Școala de băieți avea ca învățător pe iconomul Ion Saveliar, iar Școala de fete pe institutoarea Eufrosina Ionovici.

Festivitatea inaugurală a școlii se află trecută în procesul verbal nr. 528 din 21 februarie 1873 și care este semnat de Alexandru Iamandi – primarul orașului, Gheorghe Măcărescu – locțiitor de prefect, Vasile Ionovici – membru, Mihai Gheorghiu – membru, Constantin Nelnescu – membru .”

Am citat din lucrarea realizată de învățătorul pensionar Dumitru Frițescu, la aniversarea centenarului în 1973.

În 1875-1876 s-a învățat după manualul autorilor: Ion Creangă, V. Receanu și C. Grigorescu.

După 1898 școala și-a desfășurat activitatea după legea învățământului elaborată de Spiru Haret, lege care a ridicat considerabil nivelul învățământului.

Școala a funcționat în acești 144 ani la mai multe adrese și în mai multe forme de organizare ca școală de băieți, școală de fete, școală generală, școală mixtă, școală de 10 ani, școală gimnazială.

În 1998 școala a fost înobilată de maestrul Ion Irimescu care i-a dat numele pe care-l poartă și astăzi.

Redăm scrisoarea pe care am adresat-o Maestrului în noiembrie 1997.

,,Stimate Maestre,

Ați dăruit atât de multe orașului nostru, Fălticeni, încât ar părea nefiresc să vă cerem ceva … și totuși îndrăznim să o facem : vă solicităm prin această scrisoare acceptul de a fi NAȘUL SPIRITUAL al școlii noastre, care împlinește în această primăvară 125 de ani de existență.

Conferind Școlii nr. 2 din Fălticeni numele de ”Ion Irimescu”, sperăm că o fărâmă din noblețea dumneavoastră sufletească, din bunătatea și sensibilitatea dumneavoastră se va răsfrânge și asupra școlarilor noștri.

Vă mulțumim în numele elevilor, părinților acestora și nu în ultimul rând al slujitorilor școlii.”

Colectivul de cadre didactice al Școlii cu clasele I-VII nr. 2 Fălticeni.

Răspunsul Maestrului, a venit după aproape un an, în 7 noiembrie 1998 .

„Stimați colegi, dragi copii,

 Mă simt onorat de opțiunea dumneavoastră ca această școală de prestigiu, ce astăzi își serbează 125 de ani de activitate, să poarte numele meu.

Sunt fericit că destinul mi-a îngăduit să trăiesc alături de dumneavoastră acest moment emoționant.

Doresc ca școala pe care o sărbătorim acum să se afirme în continuare pe tărâmul didactic și cultural, adresându-mă în acest sens copiilor pe care îi iubesc, din toată inima și pe care i-am înfățișat cu multă dragoste în opera mea.

Voi copii învățați într-o școală cu tradiții prin care s-au succedat atâtea generații; v-ați născut într-un oraș binecuvântat de atâta frumusețe, cu împrejurimi care poartă o mare încărcătură emoțională. Care copil din țară nu ar fi fericit să pășească în fiecare zi pe urmele marilor personalități care s-au născut, au învățat sau au creat în Fălticeni. Fiecare stradă ne amintește de Sadoveanu, Creangă, Dragoslav, Gorovei, Șoldănescu, Băeșu, Hîrlescu, Birlic, Cazaban, Labiș și atâția alții care au făcut din Fălticeniun veritabil centru  al spiritualității românești.

Când vă plimbați în spațiul dintre cele patru puncte cardinale ale acestor locuri : Dumbrava Minunată, Ulița Rădășeni, Huciul Rădășeni, Huciul Oprișeni, Nada Florilor, trăiți din plin bucuria pe care au simțit-o și au descris- o în operele lor acești iluștri înaintași.

Și eu la rândul meu mă simt legat de acest spațiu geografic inefabil, care și-a pus pentru totdeauna pecetea pe sufletul meu. De aceea nu l-am uitat niciodată și în fiecare vară vin să-i revăd frumusețile și să mă încarc iarăși din bogatele-i energii spirituale.

Copii, trebuie să cinstiți aceste locuri minunate și această școală pe care dascălii voștri o mențin la cote înalte. Trebuie să vă străduiți din toate puterile și din tot sufletul să învățați , având pildă pe marile personalități amintite, să vă formați ca oameni adevărați și să vă aduceți și voi contribuția la îmbogățirea zestrei spirituale a orașului Fălticeni.

Fie ca ziua de astăzi să fie de bun augur pentru viitorul acestei școli, pentru viitorul vostru”.

București, 7 noiembrie 1998 , Ion Irimescu.

În anul școlar 1998/1999, pentru prima dată în județul Suceava s-au înființat o clasă I în alternativa educațională Step by step și o clasă în alternativa educațională  Waldorf.

Astăzi în școală învață 696 elevi organizați în 26 de clase, 15 în învățământul primar din care 5 în alternativa educațională Step by step și 11 clase în învățământul gimnazial.

Dintre absolvenții acestei școli îi amintim aici pe Mihail Sadoveanu care a absolvit în 1892 clasa a IV-a, institutor în clasele a III-a și a IV-a fiindu-i Gheorghe  Șoldănescu, academicianul Petru Jitariu, fiul învățătorului Vasile Jitariu, originar din Giulești, Boroaia, academicianul Mihai Băcescu care a venit de la Broșteni la Fălticeni absolvind clasa a IV-a la această școală, Radu Orac, Victor Aruxandei, Strul Gold, Costantin Bulboacă, Cornel Fraifeld, Constantin Bulaicon, Vasile Diaconița, Sorin Lupu, Eugen Huțu, Sorel Ofenberg, Hary Ofenberg și alții.


Școala Gimnazială „Ion Irimescu” și-a deschis pentru prima dată porțile la 21 februarie 1873 sub denumirea de Şcoala primară de băieţi nr. 2 „Prinţul Carol” , clasa I în acel an având înscrişi 25 de elevi. Învăţătorul şi, în acelaşi timp, directorul şcolii era preotul iconom Ioan Savel. Initial a functionat in localul de pe strada I.Dragoslav nr. 9, cu doua clase de baieti, apoi s-au infiintat si clase de fete. Directoarea şcolii nr. 2 de fete era Eufrosina Ivanovici. Sediul de pe strada Ion Dragoslav s-a dat în folosinţă în 1901.

Şcoala 2 se transformă în anul 1906 în şcoală mixtă şi-şi mută sediul în casele avocatului Guter, pe strada Nicolae Beldiceanu.

În anii 1916-1918, deşi se primise aprobarea de revenire în localul de pe strada Ion Dragoslav, acesta era folosit ca spital şi activitatea didactică s-a ţinut în casele învăţătorului Gheorghe Paradopol care nu a perceput nici o taxă pentru acest gest.

În 1897 comunitatea evreiască, prin efortul financiar al membrilor săi, dă în folosinţă într-un local propriu de pe strada Nicolae Beldiceanu, Şcoala Israelită de băieţi şi fete. În timp, în această clădire a funcţionat din 1948 Şcoala medie mixtă nr. 2, formată în urma reformei prin restructurarea Şcolii de fete „Principesa Elena”.

Acest local de pe strada Nicolae Beldiceanu, local ce este folosit și în prezent, a suportat lucrări de renovare capitală şi extindere în 1992, devenind o şcoală modernă, dar păstrându-şi eleganţa arhitecturală de altădată.

Din 1998, graţie generozităţii Maestrului Ion Irimescu, care a răspuns afirmativ la solicitarea colectivului didactic, şcoala a fost înnobilată cu numele domniei sale, care a devenit renume în anii care au urmat. Tot în 1998, s-au organizat câte o clasă „Step by step” ,fiind prima şcoală din judeţul Suceava care a implementat cu succes această alternativa educaţională şi o clasă „Waldorf”. În prezent continuă alternativa educaţională „Step by step”, alături de învăţământul tradiţional.

În toată această perioadă denumirea scolii s-a schimbat de mai multe ori din „Scoala de baieti”, „Scoala de fete”, „Scoala israelita de baieti si fete”, „Liceu de fete”, „Scoala generala nr.2” Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 „Ion Irimescu” si , în prezent, Școala Gimnazială „Ion Irimescu”.

Școala Gimnazială „ Ion Irimescu” este o şcoală cu tradiţie, în care clasicul se îmbină cu modernul, profesorul este prietenul matur al elevului în efortul acestuia în devenire. Este şcoala prin care şi-au purtat paşii scriitorul Mihail Sadoveanu, când a venit de la Paşcani la Fălticeni, academicianul Mihai Băcescu, academicianul Petru Jitariu, fiul învăţătorului Petru Jitariu, profesorul universitar doctor Emil Perjeriu, publicistul Grigore Ilisei si mii de elevi care de-a lungul anilor au făcut şi fac cinste părinţilor, profesorilor, comunităţii fălticenene, ţării.


Au slujit la această școală:

Preotul iconom Ioan Savel
Eufrosina Ianovici
Vasile Jitaru
Gheorghe Ștefănescu
Elena Ștefănescu
Elena Ionescu
Maria Neculcea
Elena Botez
Florica Poenaru
Emilia Marinescu
Hrisanta Ionescu
Aspazia Alger
Olimpia Zăhărescu
Gheorghe Sachelaru
Maria Țintilă
Neculai Gurzum
Elena Teodorescu Broșteni
Maria Diaconu
Ion Modreanu
Eugenia Popovici
Iulia Zăhărescu
Maria Sachelaru
Gheorghe Hreamătă
Iulia Dumitriu
Alina Văsescu
Domnica Jitaru
Ion Gavrilovici
Gheorghe Papadopol
Gheorghe Fira
Eleonora Gavrilovici
Gheorghe Holban
Dumitru Gherasim – Autori de manuale de geografie
Maria Gherasim – Autori de manuale de geografie
Constantin Nemțeanu
Dumitru Balan
Gheorghe Hușanu
Ion Zota
Aspazia Dragușanu
Domnica Matei (Frițescu)
Eugenia Chiprian
Emilia Mălinescu
Constantin Cardaș
Elvira Bălan
Lucretia Nemțeanu
Aurora Bălan
Maria Gherasim
Florentina Husanu
Eugenia Zota
Valeria Iordăchescu
Minodora Onciu
Maria Moraru
Eugenia Belciuc
Otilia Grigorescu
Sofia Loghin
Georgeta Baldazar
Dumitru Păiuș
Maria Grigoriu
Olga Manea
Claudia Cuciureanu
Mihai Colțea
Maria Havriș
Ana Pavel
Lucia Colțea
Dorin Frițescu
Neculai Frițescu
Dumitru Iacob
Gheorghe Robu
Ioan Cuciureanu
Teofilil Curcan
Stefan Boghean
Veronica Calistru
Maria Costescu
Vasile Chiriac
Mioara Dascălu
Ana Enăchioiu
Elena Daicu
Dumitru Frițescu
Sami Grimberg
Lidia Goian
Iorgus Findanis
Gradinaru Teodosiu
Homescu Ovidiu
Didina Iacob
Zamfira Iriciuc
Maria Măcărescu
Aurel Mihai
Neagu Manoliu
Vladimir Marțusevici
Niculina Nedelcu
Dumitru Nistor
Eusebiu Novechi
Mariana Onciu
Vasile Onciu
Natalia Onofreescu
Victoria Popescu
Elena Perju
Magdalena Paț
Corina Rilmer
Eufrosina Taravachi
Eliza Turcu
Otilia Manoliu
Elena Sofia
Jenica Tărăboanță
Maria Grigorescu
Aurica Lupu
Lucreția Popa
Eugenia Șoldănescu
Eufrosina Cucolaș
Maria Petraru
Vasile Sorlescu
Elena Velișcu
Maria Homescu
Lucreția Maftei
Roza Tănăsele
Alexandru Socoleanu
Adriana Potolincă
Elena Sorlescu
Aurora Arșinel
Laurențiu Arșinel
Maria Iacob
Teofilia Filip
Gheorghe Dănilă
Florica Dalbu
Felicia Zăhărescu
Claudia Grădinaru
Elena Mușet
Filaret Lupu
Elena Caciuc
Olimpia Manoliu
Eliza Slutu
Paraschiva Cazan
Georgeta Focșineanu
Natalia Popa
Maria Tănase
Gheorghe Mocanu
Violeta Alionte
Elena Andriescu
Emilia Enache
Catălina Pavel
Minodora Buiuc
Elena Onofriesei
Mărioara Ungureanu
Valeria Buzic
Rodica Grâsâc
Danuț Bartoș
Gavril Pavel
Radu Hoștinaru
Elena Condurache
Dan Gafencu
Elena Holban
Sofica Butnaru
Antoneta Țipău
Maria Olariu
Paraschiva Neculăiasa
Marieta Jitaru
Florentina Șerba
Maria Stratulat
Emilia Baltaru
Pavel Gagiu
Olimpia Budușanu
Dorin Zugravu
Ana Chirilă
Maria Diaconescu
Vasile Budușanu
Maria Boariu
Georgeta Șuteu
Ileana Olariu
Maria Suseanu
Angela Stan
Ilie Bălășan
Maria Chiticaru
Mariana Ianoș
Tamara Manoliu
Gabriela Păduraru
Ghiorghi Cornia
Iuliana Scripcaru
Ana Drob
Maria Cojocaru
Aglaia Skovronschi
Liliana Livinți
Ioan Mateiuc
Veronica Riscu
Lucica Moroșanu
Virginia Bujor
Gabriela Filipciuc
Gabriela Fraifeld
Teodora Costîn
Tanase Georgeta
Maria Dascălu
Alice Isidora Tudor
Alina Boieșița
Ionuț Ilișescu
Costică Parfenie
Ioan Ivan
Vasile Alistar
Iuliana Iacob
Brîndușa Lucanu
Niță Pintea
Mihaela Jarcău
Mihai Ciofu
Mircea Afilipoaie
Acasandrei Corina
Ailenei Elena- Claudia
Axinte Nicoleta
Bodnar Ramona-Georgiana
Bucătaru Micşunica-Levenţica
Budușanu Olimpia
Budușanu Vasile
Catrina Isidora-Alice
Ceparu Irina
Cepoi Oana- Elena
Ciocan Andreea-Niculina
Ciocoiu Maria
Ciuruş Liliana
Cozma Marcela
Duduman Angelica
Dulgheriu Sabina
Filipciuc Gabriela
Zaharia Irina
Grigoriu Aristica
Ilișescu Delia
Ivanov Iuliana
Ivanov Paulina
Jitaru Marieta
Trifan Mihaela
Brăneanu Daniela
Leţ Veronica
Luncăniţa Maria
Marian Sergiu
Marian-Irimiciuc Brîndușa
Melinte Elena
Moroşan Silvia
Moroşanu Ana
Mosneagu Nicoleta-Claudia
Nastacă Anca
Olariu Daniel
Onesim Cristina-Maria
Onesim Florin
Palaghianu Delia-Cristina
Parfenie Arsineta
Pavel Lucica
Pintilii Alina-Maria
Purdilă Cătălina
Şandru Liliana-Tatiana
Săvoaia Iuliana
Suliman Carmen
Țipău George-Adrian
Vîrvara Gabriela

Personal didactic auxiliar:
Teleman Emilia
Burlă Elena Despina
Gagiu Crina
Iftode Elena
Popa Giani
Spoială Carmen
Iftode Mircea
Teleman Mihaela
Stoica Mihaela
Șestac Elena-Brindușa
Hrenciuc Mirela-Doina
Anton Nicoleta-Magdalena
Ioniță Daniela-Mihaela

Personal nedidactic:
Antochi Neculai
Rusu Constantin
Cocean Cezar
Ivan Natalia
Asmarandei Ionică
Cîtea Eugen
Steluță Corneliu
Asmarandei Ionică
Apopei Mariana
Aioanei Zinica
Gavriloaia Lucica
Bertea Constantin
Golea Gheorghe

Directorii Școlii
Întemeitorul școlii: preotul înv. Ioan Savel (1873 – 1912)
înv. Eufrosina Ionovici (1913 – 1918)
înv. Gheorghe Sachelariu (1919 – 1921)
înv. Alina Văsescu (1922 – 1923)
înv. Gheorghe Fira (1923 – 1924)
înv. Iulia Dimitriu (1924 – 1925)
înv. Vasile Jitaru (1925 – 1930)
înv. Emilia Mălinescu (1931 – 1936)
înv. Maria Gherasim (1936 – 1939)
înv. Eugenia Chiprian (1939 – 1940)
înv. Domnica Matei-Frițescu (1940 – 1944)
înv. Dumitru Bălan (1930 – 1963)
înv. Neagu Manoliu (1964 – 1968)
înv. Dumitru Grigoriu (1969 – 1976)
prof. Mihai Nistor (1977 – 1981)
prof. Florica Dalbu (1982 – 1986)
prof. Lidia Vitcu (1987 – 1989)
prof. Gavril Pavăl (1990 – 1997)
prof. Parfenie Costică – 1997

Directori Adjuncți
prof. Dumitru Iacob (1960 – 1975)
prof. Lidia Vitcu (1990 – 2003)
prof. Liliana Iacob (2003 – 2006)
prof. Oana-Irina Petroaie (2006 – 2007)
prof. Liliana Ciuruș (2007 – 2014)
prof. Anca Nastasă (2014 – 2016)
prof. Cătălina Purdilă – 2017

,,În ce ne regăsim, când valul sorții
Ne poartă, vrând-nevrând, prin Fălticeni!
În mărul copt, în rotunjimi de dealuri,
În prune brumării de Rădășeni…,
Dar și în setea vie de-a cunoaște,
În lespedea modestă de mormânt,
În tot ce moare și în ce renaște,
În vraja semănată prin cuvânt…’’
(Aglaia Skowronski)