Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni organizează concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor

Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post îngrijitor.

Concursul va cuprinde trei etape:

 • selecția dosarelor
 • proba scrisă
 • interviu

Cele trei etape se desfășoară conform următorului calendar:

 • Data limită pentru depunerea dosarelor la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Ion Irimescu” Fălticeni: 12.08.2022, ora 14:00;
 • Afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor: miercuri, 17.08.2022, ora 14:00;
 • Depunerea contestațiilor: joi, 18.08.2022, orele 12:00-14:00;
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor: vineri, 19.08.2022, ora 13:00;
 • Proba scrisă: marți, 23.08.2022, ora 9:00;
 • Afişarea rezultatelor de la proba scrisă: marți, 23.08.2022, ora 14:00;
 • Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise: marți, 23.08.2022, orele 14:00 – 16:00;
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor: miercuri, 24.08.2022, ora 14:00;
 • Susținerea interviului: joi, 25.08.2022, ora 9:00;
 • Afişarea rezultatelor interviului: joi, 25.08.2022, ora 14:00;
 • Afişarea rezultatelor finale: joi, 25.08.2022, ora 15:00

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Evaluarea va consta în:

 • selecția dosarelor;
 • proba scrisă – 100 de puncte;
 • interviu – 100 de puncte;

Candidații trebuie să obțină minimum 70 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe.

Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Documente concurs post îngrijitor

Fișa postului pentru îngrijitor

Tabel nominal cu punctajul obținut la concursul pentru postul de îngrijitor