Cerere pentru vizualizarea lucrărilor susținute la Evaluarea Națională 2018 (clasa a VIII-a)

Conform articolului 12 alin (1), (2) și (3) din Ordinul M.E.N. nr. 4793/31.8.2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții claselor a VIII-a, în anul școlar 2017 – 2018, și a Procedurii nr. 31957/4.6.2018, elaborată de M.E.N., privind vizualizarea de către candidații majori și părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori a lucrărilor proprii susținute în cadrul Evaluării Naționale
Naționale pentru absolvenții clasei a VIII a, în anul școlar 2017 – 2018, școlile au obligația să afișeze la avizierul unității de învățământ – centru de examen, programul zilnic în care se pot depune cereri pentru vizualizarea lucrărilor și calendarul activității de vizionare a acestora.

Modelul de cerere va fi completat de părinte/tutore legal.

Descarcă și vizualizează aici modelul de cerere