Unirea – ideal, speranță și voință

1 Decembrie reprezintă o zi deosebită, deoarece marchează bilanţul luptei românilor pentru desăvârșirea unității național-statale. Unirea din 1918, una din cele mai mari realizări istorice ale poporului nostru, a însemnat împlinirea unui ideal de veacuri.

Activitățile extrașcolare propuse la clasele primare, în apropierea Zilei naționale, au vizat: îmbogățirea cunoștințelor cu elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului român; înțelegerea semnificației evenimentului ca pagină marcantă în istoria românilor; dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic; insuflarea mândriei că sunt descendenți ai unor oameni curajoși și iubitori de neam și țară; stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin compunerea și/sau interpretarea de poezii, eseuri, cântece patriotice, realizarea unor desene, ecusoane, papioane, colaje, postere reprezentative etc.

Impactul acestor demersuri educative a fost conştientizarea de către elevi a importanţei evenimentelor istorice de la 1 Decembrie 1918.