Săptămâna educației globale

Programul ”Săptămâna educației globale” s-a derulat în perioada 16-22 noiembrie 2015, tema din acest an fiind ”Egalitatea trebuie să fie reală”. Cu acest prilej, în școala noastră s-au desfășurat o serie de activități educative.

Scopul acestora a fost conştientizarea rolului de cetăţeni ai globului, respectarea diversităţii şi a comunicării interculturale, responsabilitatea propriilor acţiuni, promovarea valorii toleranței ca reper de analiză și structurare a comportamentului democratic, dezvoltarea sentimentelor de acceptare, prietenie, apreciere, valorizare, empatie, cultivarea dorinţei de a face ca lumea să devină un loc mai echitabil şi mai durabil.

Activitățile proiectului s-au bazat mai ales pe lucru în echipă, tocmai pentru a scoate în evidența beneficiile diversității de idei, dar și egalitatea în drepturile pe care le avem la nivelul unui grup de lucru.

Copiii au aflat, pe înțelesul lor, despre discriminare și formele ei, despre diferențele dintre oameni dar și despre drepturi și îndatoriri, despre toleranță și intoleranță, despre contrastele din diferite medii sociale, în ceea ce privește nivelul de trai și accesul la educație etc.

Elevii au înțeles că, pentru o bună convieţuire, este necesar să ne acceptăm chiar dacă suntem diferiţi, să ne respectăm reciproc şi să colaborăm.

Având în vedere nivelul de vârstă al grupurilor țintă, pe lângă informare prin filme de scurt metraj, PPT, dezbateri, fiecare activitate a avut şi o latură aplicativă în care elevii au realizat lucrări plastice, compoziții combinate, postere, jucării, marionete care au fost donate altor copii.