Regulament concurs „Pe urmele Maestrului Ion Irimescu”

REGULAMENT DE PARTICIPARE
Concursul « Pe urmele Maestrului Ion Irimescu »
27 februarie 2018 – Ediţia III Fălticeni

1. Înscrierea participanţilor (anexa 1) şi depunerea lucrărilor se va face la Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” în perioada 18 decembrie 2017 – 12 februarie 2018.
Se va specifica clar in fisa de inscriere sectiunea la care participa elevul si profesorul coordonator.
2. Concursul va avea următoarele secţiuni: artă plastică, creație literară și concurs de cunoștințe despre viața și opera maestrului Ion Irimescu.

A. Artă plastică
Sectiunea artă plastică este adresată elevilor V-XII. Fiecare profesor îndrumător poate prezenta un număr nelimitat de lucrari. Un elev poate participa cu 3 lucrări pe secțiunea de artă plastică.
Tema acestei ediţii este : “Mama” – Interpretate după opera (sculptura sau grafica) maestrului Ion Irimescu.
Tehnica de lucru: la alegere pe suport A4 sau A3.
Lucrările vor fi completate, pe verso cu urmatoarele date: nume si prenume, clasa și vârsta, unitatea școlară, prof. coordonator, localitate si judet.
Persoana de contact prof. Luncănița Maria,maryalun@yahoo.com, tel. 0748 134 743.
Expoziţia lucrarilor se va organiza în Sala ”Aurel Băeșu” din incinta Muzeului “Ion Irimescu” pe 27 februarie 2018.

B. Creație literară
Secţiunea de creaţie literară se adresează elevilor din clasele V-VIII. Aceştia vor realiza o poezie (de cel puţin 12 versuri, cel mult 20) pe tema timpului (termeni-cheie: artă, nemurire, bronz, clepsidră). Sursa de inspiraţie va fi sculptura Fata cu clepsidra II (imagine disponibilă şi pe site-ul muzeului, https://ionirimescu.wordpress.com/opera-maestrului-ion-irimescu/. În evaluare se vor aprecia originalitatea, coerenţa, corectitudinea textelor şi capacitatea de integra într-o creaţie proprie ideile şi stările transmise prin sculptura Maestrului Ion Irimescu.

Regulament:
a. Un elev poate participa la această secţiune cu o singură lucrare.
b. Un profesor poate coordona şi înscrie în concurs cel mult 3 elevi.
c. Lucrările vor fi trimise prin poştă, pe adresa Şcolii Gimnaziale „Ion Irimescu”, Fălticeni, până la data de 12 februarie
d. Lucrările elevilor vor fi tehnoredactate cu font Times New Roman 12 la 1,5 rânduri, obligatoriu cu diacritice (lucrările fără diacritice vor fi eliminate din concurs), iar în partea de sus a lucrării (partea dreaptă) se vor preciza numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele profesorului îndrumător, adresa de e-mail a profesorului, precum şi un număr de telefon pentru a putea fi contactaţi de către organizatori, în eventualitatea anunţării premiului.
e. Participanţii din alte localităţi vor trimite şi un plic timbrat autoadresat.

Persoană de contact: Pintilii Maria-Alina, 0740 833 588, pintiliialina1982@yahoo.com

C. Competiție de cunoștințe despre viața și opera maestrului Ion Irimescu
Secțiunea de cunoștințe se adreseaza claselor V-VIII și se realizează pe școală o singură echipă de 4 elevi, înscrisă până pe 12 februarie 2018, care vor raspunde la întrebarile adresate de organizatori din blibliografia dată.
Se vor adresa intrebări la care participanții vor găsi raspunsul corect intr-un timp stabilit, daca răspunsurile vor fi multiple raspunsul nu va fi validat.

Competiția pe echipe se va desfășura pe 27 februarie 2018 la Sala ”Pictor Aurel Băeșu” din incinta Muzeului de Artă ”Ion Irimescu” Fălticeni. Elevii înscriși în concurs vor fi însoțiți de profesorii coordonatori.

3. NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.

4. Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune și premii de creativitate. Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor şi adeverinte de participare cadrelor didactice îndrumǎtoare.
5. Jurizarea lucrǎrilor va avea loc în perioada 13-17 februarie 2018. Hotărârile juriului sunt definitive.
6. Lucrările expediate pe adresa concursului nu sunt returnabile.
7. Expedierea diplomelor şi a adeverințelor de participare ale cadrelor didactice se va face la încheierea concursului pe adresa şcolii participante și se va realiza până pe 30 martie 2018.

La lucrările înscrise în concurs, cadrele didactice participante vor ataşa fişa de înscriere – AnexaA, contractul de parteneriat educaţional- AnexaB în două exemplare (semnate de director, cu nr. de înregistrare şi ştampilate de şcoala participantă), şi un plic A4 timbrat pentru județ autoadresat cu adresa corectă a şcolii participante. Toate acestea vor fi expediate într-un singur plic pe adresa şcolii organizatoare a concursului cu precizarea pentru concursul “Pe urmele maestrului Ion Irimescu” pâna la data de 12 februarie 2018 (data limită).
Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Str. Nicolae Beldiceanu nr. 23 ; cod postal: 725200, Fălticeni, jud. Suceava

PROGRAMUL CONCURSULUI:
Primirea lucrărilor: până la data de 12 februarie 2018 – artă plastică și creație literară
Înscrierea echipelor: până pe 12 februarie 2018 – cunoștințe despre viața si opera maestrului Ion Irimescu
Jurizare: 13-17 februarie 2018
Vernisaj: 27 februarie 2018
Expedierea diplomelor: până pe 30 martie 2018

BIBLIOGRAFIE CONCURS ”Ion Irimescu”

• EUGEN SCHILERU – ”ION IRIMESCU”, Buc, 1969
• ION IRIMESCU – sculptură și grafică (expoziție retrospectivă), noiembrie – decembrie . București, Oficiul pentru organizarea expozițiilor, nov. – dec. 1973
• IRIMESCU – 12 desene, București, 1981.
• MIRCEA DEAC : IRIMESCU. Iași, Junimea, 1983.
• ALEXANDRU CEBUC : IRIMESCU, București, ARC 2000, 1995.
• EUGEN DIMITRIU : Cazabanii, O cronică de familie.
• CIUCĂ VALENTIN : Irimescu : eseu despre paradigma fidiacă, Iași, Princeps Edit, 2003.
• ALEXANDRU TOMA : Secolul Ion Irimescu, Reconstituiri Suceava, Mușatinii, 2003.
• DOINA CERNICA : Maestru Ion Irimescu, Muntele la apus, Suceava, Suceava, Mușatinii, 2010.
• GHE. A.M. CIOBANU : Irimescu, Demiurgul de tăceri, 2015.

Regulamentul complet al concursului este aici.