Proiect „Îndeletniciri uitate. Să reînviem tradițiile”

FIȘA ACTIVITĂȚII

Coordonatorii activității: Ivanov Iuliana și Ivanov Paulina, profesori învățământ primar.  

Invitat: Profesoara Elvira Istrate (meșter popular) de la Școala Gimnazială Frumosu – Vama.

1. Titlul activității: Îndeletniciri uitate – Să reînviem tradițiile!

2. Domeniul: Artistic

3. Scopul: Dezvoltarea personalității elevilor prin promovarea tradiției și valorificarea tehnicii închistritului ouălor.

4. Obiectivele educaționale ale activității
• să afle lucruri inedite legate de ouăle roșii;
• să deseneze modele tradiționale de închistrire a ouălor;
• să cunoască materialele necesare închistririi ouălor;
• să se familiarizeze cu tehnica de lucru;
• trezirea interesului pentru arta populară;
• să realizeze, cu ajutor, ouă încondeiate.

5. Elevii participanți: Colectivul clasei a III-a Step by Step – 37 elevi. Procent de participare: 100%

6. Durata și locul desfășurării activității: Patru ore, sala de clasă

7. Descrierea activității
Pe 29 martie 2018 meșterul popular, Elvira Istrate, a fost invitata clasei a treia Step by step, întrucât copiii și-au manifestat curiozitatea în legătură cu tehnica închistririi ouălor. Am adus în clasa toate materialele necesare: chișițe, recipiente cu ceară, vopsele speciale și ouă, de lemn, deoarece nu necesita o foarte mare atenție mânuirea lor. Copiii au fost împărțiți pe grupe și, după ce au ascultat toate explicațiile și au văzut cum se folosește chișița, sau apucat nerăbdători de treabă. Mai întâi s-au străduit să deseneze cu ceară diferite simboluri pe ou: spicul de grâu, crucea, biserica, diferite flori, apoi au trecut la colorat. Și-au testat răbdarea și îndemânarea deoarece chișița e un instrument dificil de mânuit pentru niște novici în această artă. Au fost foarte implicați și atrași de activitate, încât, la final, nu voiau să plece acasă, ba chiar au mai primit și ajutor de la părinții care venit după ei. Toți au remarcat cât de ușor spui cuvintele ouă închistrite și cât de greu e să le realizezi.

8. Rezultate obținute în urma activității
Copiii și-au îmbogățit cunoștințele referitoare la arta încondeierii ouălor și obiceiurilor de Paști. Au învățat să mânuiască chișița și să lucreze cu ceară, împodobind ouă cu modele cu o adâncă simbolistică, inspirate din arta populară. Decorul de sărbătoare, straiele populare în care s-au îmbrăcat și atmosfera de muncă i-au făcut pe copii să trăiască clipe de neuitat, clipe dragi care i-au apropiat de arta populară, de tradiții.

9. Dorința de continuare a activității
Toți participanții la activitate și-au manifestat dorința de a continua și de a aprofunda cunoștințele legate de arta încondeierii ouălor. Asociația de părinți a clasei (înființată în 2014) va sponsoriza deplasarea copiilor în zona numită Bucovina, la Festivalul Ouălor Încondeiate de la Ciocănești. Ca urmare a parteneriatului cu Școala Gimnazială Frumosu, copii vor avea din nou ocazia să încondeieze ouă, ajutați de copiii de acolo, vor putea vedea frumusețile zonei și vor înțelege faptul că trebuie să fie mândri că aparțin unui neam harnic, credincios, ospitalier – neamul românesc!

10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai bună
Deoarece ne aflăm în vecinătatea zonei numită Bucovina e absolut necesar ca elevii să cunoască tradițiile și obiceiurile neamului nostru. Semințele bune pe care le sădim acum în sufletele copiilor vor rodi bogat mai târziu. Cadrele didactice au fost foarte interesate de activitate și au încercat să folosească chișița, dar stângăcia și-a spus cuvântul. Copiii de azi nu au de unde învăța asemenea lucruri, de aceea e foarte bine să-i apropiem de arta populară și de meșterii populari. E bine să le aducem la cunoștință îndeletniciri uitate ale poporului român, lucruri pe care, dacă le vor învăța de mici, mai târziu vor fi mândri de ei și își vor aminti cu drag de doamnele învățătoare care au încercat să le imprime în suflet arta măiestriei mâinilor. Părinții au fost foarte încântați, iar la finalul activității au gustat câte o felie de cozonc tradițional din cuptorul clasei.

Fișa activității proiectului

Prezentare activitate proiect