Popas în Grădina Liniștii

Sub mângâierea încă generoasă a soarelui de sfârșit de octombrie, elevii clasei a IV-a SbS, îndrumați de doamnele învățătoare Lucica Pavel și Liliana Săvoaia , au poposit într-un loc încărcat de amintiri.

Vizita la Muzeul „Mihail Sadoveanu” a urmărit îmbogățirea cunoștințelor legate de viața și activitatea scriitorului, stimularea interesului față de operele scriitorului și față de lectură în general.

De asemenea, elevii au putut observa elemente geografice ale orizontului local, ca mai apoi să imortalizeze aspectele naturale în creații plastice purtând titlul „Toamna în Buciumeni” sau „Muzeul din Grădina Liniștii toamna”.

Un moment aparte al acestei activități, care a impresionat cel mai mult, l-a constituit audierea fragmentelor din „Amintiri din copilărie”, redate atât de plăcut prin vocea inegalabilă a scriitorului.

Personajele din creația „Dumbrava Minunată”, pe care elevii le-au „reîntâlnit” în muzeu, au constituit un alt punct de atracție.

Ca orice activitate desfășurată în afara spațiului clasei, și aceasta își va pune în mod pozitiv amprenta asupra personalităților în formare ale școlarilor.