Participare la conferința internațională „La ce se gândesc tinerii cercetători?” desfășurată în Franța

În perioada 1-3 iunie 2015, profesoara de istorie Irina Gafiţa a participat la conferinţa internaţională „A Quoi pensent les jeunes chercheurs?” („La ce se gândesc tinerii cercetători?”), desfăşurată în oraşul Angers din Franţa.

Participarea la această conferinţă a făcut parte din cadrul pregătirii în vederea obţinerii titlului de doctor în istorie.

Lucrarea prezentată în cadrul conferinţei a vizat un aspect al gândirii ideologice a grupării politice studiate şi anume „Fracţiunea Liberă şi Independentă” (grupare ieşeană a secolului al XIX-lea). Aceasta s-a intitulat „Social representations of the Jewish population in 19th century Romania. The case of the Factionist group from Iasi” (Reprezentări sociale ale populaţiei evreieşti din România secolului al XIX-lea. Cazul grupului fracţionist din Iaşi”.