Telefon Verde pentru Examenul Național la clasa a VIII-a

Printr-un document al Ministerului Educației și Cercetării, remis prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, vă informăm că în contextul aplicării Strategiei Anticorupție în Educație, aprobată prin OMEN nr.5144/2013, pentru asigurarea unui climat de legalitate și pentru monitorizarea adecvată a riscurilor și vulnerabilității de corupție în sistemul educațional, în perioada organizării și desfășurării examenelor naționale – evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat, unitățile de învățământ au obligația de a afișa la avizierul unității de învățământ, situat în afara și în interiorul centrelor de examen și pe prima pagină a portalului unității de învățământ.

Sesizarea neregulilor sau a disfuncționalităților la examenele naționale se poate face prin:

TelVerde Național: 0800 801 100 – telefon gratuit

Portalul http://www.educatiepentruviitor.edu.ro

TelVerde Inspectorat Școlar Județean: 0800 816 230 – telefon gratuit

PDF