Inspecții la clasă

MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDETULUI SUCEAVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION IRIMESCU” FĂLTICENI

Nr. 918 din 04.06.2019

Lista candidaților repartizați la Școala Gimnazială ”Ion Irimescu” Fălticeni pentru a susține probele practice din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor, sesiunea 2019 :

Nr. crt Nume / prenume candidat Data Interval
orar
Clasa Lecția
1 BARGOVAN A.G.
GEORGETA
5.6.20199,00 –
10,00
8B Recapitula-re finală
2 CAJVAN C. ANA 5.6.2019 10,00 –
11,00
5C Recapitulare: unități
de măsură
3 IACOB P.
ALEXANDRA –
ELENA
5.6.2019 11,00 –
12,00
7B Reprezentarea și interpetarea unor dependențe funcționale; aplicatii; recapitulare
4 LAZĂR M. ILIUȚĂ 5.6.2019 12,00 –
13,00
5B Unitatea de măsură
pentru
volum –
consolidare
5 PAVĂL M.
ANDREEA
6.6.2019 10,00 –
11,00
6B Recapitulare : Ec. In Q.Probleme are se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor. consolidare
6 RĂDĂȘANU  D.
ANGELA
6.6.2019 11,00 –
12,00
5B Unități demăsură, recapitulare.
7 SAMSON S.
ANDREEA –
CRISTINA
6.6.2019 12,00 –
13,00
7C L. cercului,aria discului, Asector -consolidare
8 ȘPERLĂ I. IOANA – TATIANA 6.6.2019 13,00 –
14,00
7B Lungimea cercului, aria discului, L arc; Asector – consolidare.

                                                                       

DIRECTOR,

Prof. Costică Parfenie