Înscrierea la clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019

Calendarul și actele necesare

În prima etapă de înscriere, părinții ar trebui să aibă în vedere următoarele:
• în perioada 1 – 12 martie se va organiza, la fiecare școală, „Ziua porților deschise”, perioadă în care părinții se vor putea duce la întâlniri pentru informare și consiliere;
• 1 – 23 martie va fi perioada în care se va face evaluarea psihosomatică a celor mici (rezultatul va fi primit în scris, în aceeași perioadă);
• 8 – 26 martie va fi intervalul de timp în care părinții vor putea completa online sau la școala dorită cererile-tip de înscriere.
La 30 martie vor fi deja publicate listele cu copiii înmatriculați, numărul de locuri rămase libere și lista copiilor neînscriși după prima etapă.
A doua etapă de înscriere se va desfășura astfel:
• în perioada 12-18 aprilie se vor depune cererile de înscriere la secretariatul școlii aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru a doua etapă;
• listele finale cu copiii înscriși se vor afișa la 23 aprilie;
În perioada 24 aprilie – 4 mai se vor rezolva cererile de înscriere pentru copiii care nu au fost înscriși nicărieri nici în a doua etapă.

Actele necesare pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019

Cererea-tip de înscriere la clasa pregătitoare se poate completa online sau la secretariatul școlii la care părintele vrea să înscrie copilul. În momentul completării cererii de înscriere sau, după caz, al validării acesteia, părinţii depun și o copie a actului de identitate propriu, precum şi o copie a certificatului de naştere al copilului.

În cazurile în care e necesară evaluarea dezvoltării psihosomatice, părinţii sunt nevoiți să depună şi o copie a rezultatului pozitiv al acesteia, iar în cazurile în care înscrierea se cere la o altă unitate decât şcoala de circumscripţie, părinţii depun și documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare (și care sunt afișate de către fiecare școală în parte).

Atenţie! Înscrierea copilului se poate face doar la o singură unitate de învăţământ.

Cum va decurge repartizarea în prima etapă?

Prioritatea la repartizare va fi următoarea:
• în primă fază, sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat asta prin cererea de înscriere;
• în a doua fază, sunt procesate cererile părinților care au solicitat înscrierea la o altă școală decât cea de circumscripție, pe locurile rămase libere;
• la final, sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri.

Atenție! Şcoala de circumscripţie este unitatea de învăţământ căreia îi sunt arondate locuinţele din proximitatea sa. Totalitatea străzilor arodate unităţii formează circumscripţia acesteia.

Ce copii vor putea fi înscriși la clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019?

La fel ca anul trecut, părinții vor fi obligați să-și înscrie copiii la clasa pregătitoare, dacă aceștia împlinesc vârsta de șase ani până la data de 31 august 2018 inclusiv.

Totuși, chiar și părinții copiilor care împlinesc șase ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 vor putea să-i înscrie la școală anul acesta, „dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare”, potrivit metodologiei.

Mai precis, ei vor putea fi înscriși dacă, în urma evaluărilor copilului de către specialiști, aceștia vor considera că cel mic este pregătit să meargă la școală. În caz contrar, copiii vor putea fi înscriși în grupa mare, la grădiniță.

Criterii de departajare generale (stabilite in conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere la clasa pregătitoare):

• Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.
• Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii / la un centru de plasament / plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți.
• Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte.
• Existența unui frate / a unei surori înmatriculat / înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criterii de departajare specifice (stabilite în C. A. al școlii data în de 7.3.2018)

• Un părinte angajat al școlii.
• Existența unui document care dovedește apropierea locului de muncă al părintelui de școală.
• Un părinte (fost) elev al școlii.

Circumscripție școlară

 • NICOLAE BELDICEANU
 • 1 MAI: BL. 26, BL. 2, BL. 16
 • MIHAIL SADOVEANU
 • BUCIUMENI
 • PRIMĂVERII
 • 2 GRANICERI: BL. 6, BL. 18, BL. 19, BL. 26, BL. 5, BL. 7, BL. 8, BL. 10, BL. 14, BL. 20, BL. 24, BL. 2, BL. 4, BL. 16, BL, 12
 • ȘTEFAN CEL MARE
 • NICU GANE
 • PIETRARI
 • ALEEA PINULUI
 • ION DRAGOSLAV
 • PLUGARI
 • PLUTONIER GHINIȚĂ
 • CAPORAL DIACONIȚA
 • HUMORULUI
 • ANA IPĂTESCU
 • REVOLUȚIEI: BL. 6, BL. 4,BL. 10, BL. 8, BL. 18
 • CUZA VODĂ
 • ANTON HOLBAN
 • VOLUNTARILOR
 • VASILE CIUREA (PARTEA DE SUS, DE LA MUZEUL SADOVEANU)
 • PICTOR AUREL BĂEȘU
 • PLUTONIER IACOB
 • ION CREANGĂ
 • ALEEA LIZUCA
 • MIHAI EMINESCU
 • EUGEN LOVINESCU
 • CAPORAL POPESCU
 • DR. TATOS
 • COSTICĂ ARTENI
 • DUMBRAVA MINUNATĂ

Metodologia înscrierii în învățământul primar 2018 – 2019