Împreună pentru pace

Anul acesta, perioada 12-20 noiembrie a fost dedicată Săptămânii Educației Globale. Elevii claselor primare au desfășurat mai multe activități educative, sub genericul „Împreună pentru pace”. Dintre acestea amintim Pacea din inima noastră-pacea lumii (I SbS), De ce sunt pentru pace eu… (I A), Copacul prieteniei (CP B), Pace pentru toți copiii (II A), Copiii lumii doresc pacea (CP A), Împreună pentru pace (III A în parteneriat cu CPN „Lizuca”), „Pacea în ochii copiilor” (III SbS), Florile Pământului (I B), Împreună pentru o lume mai bună (IV SbS).

Aceste acțiuni au urmărit definirea noțiunilor de pace, prietenie, colaborare; înțelegerea rolului păcii în viața oamenilor prin prezentarea unor scurte filme educative și prezentări PPT; cunoașterea consecințelor situațiilor conflictuale; exprimarea mesajelor de pace prin jocuri de rol și prin crearea unor ecusoane, colaje, postere, desene.

Prin intermediul acestora, copiii și-au exprimat dorința ca toată lumea să trăiască în armonie, uniune şi pace, fără războaie şi suferinţă.

Elevii au învățat că pacea începe cu fiecare dintre noi și se extinde la împrejurimi, comunitate, țară, la întreaga lume. De aceea, dacă suntem conştienţi şi ne străduim să fim mai buni, atunci vom obţine pacea.

Copiii au scos în evidenţă şi importanţa respectării mediului, animalelor, plantelor şi resurselor naturale, pentru ca pacea să fie adevărată şi de durată.

Ei au asemănat-o cu o floare de care toţi trebuie să avem grijă, altfel se ofileşte. Au considerat curcubeul pictat cu mare grijă o punte de legătură între ei și copiii din alte țări.

Alături de dreptul la educație, la sănătate, la exprimare liberă, pacea este considerată de către copii un drept fundamental. Fiecare își dorește să fie ca porumbelul alb care simbolizează pacea, pentru că acesta poate zbura liber.

În urma derulării activităților elevii au câștigat experiențe noi, devenind mai informați și mai doritori de pace, armonie și frumos.