Excursii și drumeții în Școala Altfel

 
În săptămâna 18-22 aprilie, elevii noștri au părăsit incinta școlii, în vederea desfășurării unor lecții „altfel”.
 
Pentru a extinde aria de cunoaștere a elevilor și nu numai, s-au desfășurat activitățile: Să ne cunoaștem orașul (Preg. A, I B, I SbS, III SbS), Orașul meu (Preg. B), Fălticeni-Suceava și împrejurimile (I A), Pe urmele lui Ștefan cel Mare (II B, III A), Să cunoaștem frumusețile orașului Suceava (III B), Drumeție la Nada Florilor (II SbS, IV A), La pas pe ulița Rădășenilor (VI A), Popas în Buciumeni (VII A), Pelerinaj la bisericile din oraș (VIII C).

Prin aceste excursii și drumeții s-au urmărit: cunoașterea obiectivelor culturale ale orașului / ale municipiului Suceava / ale zonelor învecinate; dezvoltarea interesului față de valorile culturale ale zonei / tradițiile și ocupațiile specifice județului / trecutul istoric; formarea unei atitudini pozitive față de cultura / istoria / realizările comunității locale; exersarea deprinderilor de comportare civilizată în timpul unei excursii / drumeții; cultivare gustului estetic, a spiritului de observație, a spiritului critic, a respectului pentru adevăratele valori.

Așa cum se întâmplă întotdeauna, elevii au întâmpinat cu plăcere și entuziasm aceste acțiuni. Ele vor dăinui mult timp în mintea și în sufletul fiecărui participant.