Educație publică incluzivă, de calitate și gratuită

Campania Globală pentru Educație este o mișcare a societății civile al cărei scop este de a combate criza globală din domeniul educației. Misiunea noastră este de a ne asigura că statele iau măsuri pentru a asigura dreptul universal la o educație publică gratuită și de calitate.

Ediția din acest an a Campaniei Globale pentru Educație, la care și Școala Gimnazială „Ion Irimescu” a luat parte, s-a desfășurat sub tema „Educație publică incluzivă, de calitate și gratuită – de la drept la realitate” și a urmărit mobilizarea opiniei publice în jurul atingerii țintelor Obiectivului 4 de Dezvoltare Durabilă „asigurarea unei educații incluzive și echitabile pentru toți”.

Pornind de la contextul național și local, obiectivele pe care le-am urmărit prin desfășurarea activităților cuprinse în cadrul Campanii Globale pentru Educație sunt:

Sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de decizie cu privire la riscul educațional cu care se confruntă importante categorii de copii din România și promovarea unor propuneri/măsuri care să asigure echitatea în educație.

Facilitarea și încurajarea participării elevilor la luarea deciziilor care influențează asigurarea dreptului la o educație de calitate pentru fiecare copil din România.

În acest context, pentru a încuraja copiii să-și exercite în mod informat și responsabil dreptul a participa la luarea deciziilor care îi privesc, inclusiv în acest domeniu, ne-am propus ca implicarea unui număr cât mai mare de elevi la ediția din acest an a Campaniei Globale pentru Educație să reprezinte un prilej pentru a transmite factorilor de decizie mesajele și doleanțele celor care, în prezent, sunt beneficiarii principali ai sistemului românesc de educație.

Au fost organizate și desfășurate lecții despre situația actuală a accesului la educație în România, pentru a sensibiliza elevii cu privire la situația copiilor care nu beneficiază în prezent de accesul la o educație de calitate.

După parcurgerea lecției, copiii au fost încurajați și sprijiniți să transmită mesaje autorităților, prin care să le solicite luarea măsurilor necesare astfel încât educația de calitate, incluzivă și gratuită să se transforme din promisiune în realitate.