Din activitățile noastre în săptămâna ”Școala Altfel”

scoala-ion-irimescu-falticeni-scoala-altfel-2015-1

***Concursuri școlare și extrașcolare
Titluri de activități: Pașaport pentru cultură –concurs extrașcolar, (preg.A, I B, I SbS, II B), Talentul meu – concurs la nivelul școlii (preg.-VIII), Trăistuța cu povești-concurs literar (I B, II B), Sunt cel mai bun la…(III A), Fii inteligenT la matematică-faza finală (IV SbS), Comunicare.ortografie.ro-faza finală (IV SbS)

Obiective urmărite:
-dezvoltarea spiritului de competiție pe teme de importanță majoră în formarea personalității elevilor ;
-cultivarea spiritului creativ și a simțului estetic;
-promovarea interculturalității;
-creșterea stimei de sine.

Tipuri de activități: compoziții organizate la nivelul școlii / al școlilor din zonă, ateliere de creaţie, ateliere de dans, muzică, arte plastice, vizionări

Responsabili: învăţători, profesori

Evaluarea activităților: fotografii, diplome, premii, interevaluare, expoziţie cu lucrările artistico-plastice

***Activități culturale și de cultură generală
Titluri de activități: Biblioteca-comoară a sufletului (I A, I SbS), Vizită la Biblioteca Municipală (IV SbS, IV B), Ion Irimescu-patronul spiritual al școlii (preg. B), Călătorie în lumea Disney (preg.B), Audiție-conversație în limba engleză (VIII A), Cântăm în limba engleză (III SbS), Cântec, poezie, joc în limba engleză (IV A), Povești ecranizate (I A, I SbS), Trăistuța cu povești-vizionare film (I B, II B), Trăistuța cu povești (II A), Micii actori (II A), Carte frumoasă, cinste cui te-a scris (III A), Pe urmele maestrului (IV A), Legenda Iepurașului de Paște (IV B), Primăvara în sufletul tuturor (IV SbS), Filmul istoric (V A), Vizionare film (V B, VI A), Transformă o carte într-un poster (V C), Literatura vs. film (VI C), Invitație la lectură (VII A), Sus cortina! (VII B, VIII B), Pe urmele Vitoriei Lipan (VII B, VIII B), Imaginea copilului în literatura română (VII B), La France en images (VIII C)

Obiective urmărite:
-stimularea curiozității și a interesului față de valorile culturale autentice;
-cunoașterea elementelor de cultură și civilizație română / franceză / engleză;
-conștientizarea importanței bibliotecii / instituțiilor culturale / personalităților / activităților culturale în dezvoltarea personală;
-înțelegerea mesajelor transmise de opere literare / creații artistice / filme / piese de teatru;
-exprimarea părerilor / impresiilor create de lectură / vizionare / audiții etc.;

Tipuri de activități: ateliere de creație, competiții pe grupe de elevi, vizionări, audiții, vizite

Responsabili: învăţători, profesori

Evaluarea activităților: fotografii, postere, expoziţie, chestionare

***Activități tehnico-științifice

Titluri de activități: Biodiversitatea-spectacolul naturii (VI C), Fizica și natura (VI A), Matematică distractivă (VII A, VII B, VII C, VIII A, VIII B, VIII C), Corpul omenesc-mașinărie supremă (VII B), Popularea planetelor (VII C), Vizită la Planetariul Suceava (III A), Cerc de creație și dezbateri (VIII C), Micii brutari-vizită la fabrica de pâine La Larisa (preg. B), Drumul pâinii –vizită la sediul MOPAN (IV A), Minunata lume a apelor (preg. SbS), Vizită la stația de epurare (I B, II B)

Obiective urmărite:
-stimularea interesului elevilor pentru studiul matematicii / științelor naturii / științelor sociale;
-dezvoltarea curiozității față de alcătuirea, funcțiile organelor și sistemelor corpului omenesc / relația fizică-natură, Sistemul solar, lumea acvatică;
-cunoaşterea de către elevi a grupelor / speciilor de animale, a proceselor tehnologice prin care trece bobul de grâu până la produsele finite / a circuitului apei menajere;

Tipuri de activități: ateliere de lucru, dezbateri, proiecte de responsabilitate socială, vizionări, vizite de studii

Responsabili: învăţători, profesori

Evaluarea activităților: formularea ipotezelor / concluziilor în corelație cu datele observate, fișe de observare, fotografii, desene, expoziţie, portofolii de grup

***Vizite și drumeții

Titluri activități: Să ne cunoaștem orașul (preg. SbS), Cetățean al orașului meu (IV B, IV SbS), În căutare de modele (II SbS), Orașul meu drag (preg. A) Să cunoaștem orașul Suceava (III A), Vizite muzee (preg. – VIII), Meseria este brățară de aur (III A), La plimbare prin orașul meu (III B), Lizuca spre bunicii ei (III SbS), Cetățean al orașului meu (IV B, IV SbS), De vorbă cu Lizuca (IV B), Pe urmele Lizucăi (VII B)

Obiective urmărite:
-cunoașterea obiectivelor culturale ale orașului / ale municipiului Suceava;
-dezvoltarea interesului față de valorile culturale ale zonei / tradițiile și ocupațiile specifice orașului Fălticeni / trecutul istoric;
-formarea unei atitudini pozitive față de cultura / istoria / comunitatea locală;
-exersarea deprinderilor de comportare civilizată în timpul unei vizite / drumeții;
-cultivare gustului estetic, a respectului pentru adevăratele valori.

Tipuri de activități: vizite de studiu, drumeții, parteneriate educaționale locale

Responsabili: învăţători, profesori

Evaluarea activităților: PPP realizate de elevi, albume cu fotografii, desene, expoziţie, portofoliu de grup, autoevaluare

***Activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare

Titluri activități: Știm să ne comportăm? (I B, II B), În locul unde se împarte legea (IV A), De vorbă cu legea (IV B, IV SbS), Să cunoaștem sediul nou al Judecătoriei Fălticeni (VIII C), Dezvoltare personală-exprimarea emoțiilor (III B), Joc de grup – Iarmarocul (III B), Elevii dezbat (V C), Codul bunelor maniere pentru copii (VII A), Pași pentru siguranța noastră (IV A), Jandarmul-ordinea și liniștea o apără (preg. A), Polițistul și munca sa (preg. A), Suntem mici, dar circulăm corect! (II SbS), Să dăruim cu iubire (IV A), Așteptăm sărbătorile împreună (IV SbS), Copilărie-lume de miracole (III B)

Obiective urmărite:
-exersarea bunelor maniere în împrejurări reale / simulate;
-familiarizarea cu rolul instanțelor de judecată / a poliției / a jandarmerie și a profesiilor specifice acestora;
-cunoașterea condițiilor în care se recurge la serviciile acestor categorii profesionale;
-înțelegerea impactului / consecințelor comportamentelor proprii asupra celor din jur;
-dezvoltarea personală și a inteligenței emoționale prin înțelegerea / exprimarea propriilor emoții;
-educarea sentimentelor de compasiune, întrajutorare, respect etc., față de persoanele cu dificultăți

Tipuri de activități: vizite de studiu, joc de rol, dezbateri, ateliere de lucru, donații
Responsabili: învăţători, profesori
Evaluarea activităților: fotografii, desene, colaje, ouă încondeiate, expoziţie

***Activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos

Titluri activități: Fructele și legumele-izvor de sănătate (I A), Piramida alimentelor-atelier de creație (I A, I SbS), Minte sănătoasă în corp sănătos (III B, VII B), Regimul de viață al elevului (III SbS), Sănătatea mea-lucrul cel mai de preț (III SbS), Alimentație și sănătate (VI B)

Obiective urmărite:
-cunoașterea importanței alimentației / activităților pentru menținerea sănătății fizice / psihice;
-conștientizarea necesității respectării normelor de igienă a alimentației / a unui regim de viață echilibrat;
-dezvoltarea abilităților de muncă în echipă pentru realizarea unor produse finite de calitate;
-aplicarea unor tehnici de lucru diferite.

Tipuri de activități: dezbateri, ateliere de creaţie, activități practice, vizionări, discuții dirijate cu asistenta medicală
Responsabili: învăţători, profesori

Evaluarea activităților: calitatea produsului realizat, evaluarea comportamentelor în timpul activităților practice, fișe cu meniul zilei/ programul zilnic, fotografii, desene, colaje, expoziţie

***Activități ecologice și de protecție a mediului
Titluri activități: Suntem mici, dar gospodari! (preg. SbS), Clasa mea cea mai frumoasă! (I A, I SbS), E frumos și curat în jurul meu! (I A, I SbS), O zi de primăvară în parc (I B), S.O.S. natura (preg.B, IIA), Protejarea naturii se învață (III A), Clasa mea e ca o floare (III SbS), Activități de ecologizare a zonelor arondate de Primăria Fălticeni (V-VIII), Să fim ecoșcolari (V C), Îmi pasă de orașul meu (VII C)

Obiective urmărite:
-identificarea principalelor forme de poluare;
-înțelegerea importanței naturii în viața omului;
-cunoaşterea de către elevi a modalităților de protejare a mediului;
-exersarea deprinderilor de muncă în echipă pentru ecologizarea spațiului școlar / public;
-dezvoltarea spiritului civic și a responsabilității față de sănătatea mediului înconjurător;
-colectarea selectivă a deșeurilor, în vederea reciclării.

Tipuri de activități: dezbateri, activități de voluntariat, de interes comunitar, campanii antipoluare, activități practice

Responsabili: învăţători, profesori

***Evaluarea activității: probe practice de colectare selectivă, fotografii

Orientare școlară și profesională
Titluri activități: Ce să aleg? – Vizite la Colegiul Național Nicu Gane, la Colegiul Tehnic Mihai Băcescu, la Colegiul Agricol Vasile Lovinescu (clasele a VIII-a)

Obiective urmărite:
-cunoașterea locației și a profilurilor celor trei colegii din Fălticeni;
-dezvoltarea abilităților de informare privind cariera;
-orientarea școlară și profesională a elevilor de clasa a VIII-a;
-formarea și dezvoltarea capacității decizionale;
-stimularea interesului și a motivației pentru învățarea continuă, în scopul dezvoltării personale

Tipuri de activități: vizite, discuții cu cadrele didactice și elevii de liceu

Responsabili: profesori

Evaluarea activității: fotografii, chestionare

***Jocuri, mișcare, sănătate
Titluri activități: Mișcare în aer liber și sănătate (preg. B), Joc și joacă (preg. A), Sport și sănătate (preg. SbS, I B, II B), Jocurile copilăriei (I A, I SbS, III A), Mișcarea pe muzică (I A, I SbS), Sport și sănătate (I B), „Mens sana in corpore sano”:-antrenând corpul, antrenăm mintea (II SbS, III SbS), Aer liber, mișcare și sănătate (IV SbS), Concurs de biciclete (V-VII), Concurs de role (V-VII), Promovarea mișcării (V-VIII), Pe urmele lui Gabriel Udișteanu (V B), Jocurile copilăriei (VI C, VII A, VII C)

Obiective urmărite:
-conștientizarea importanței respectării regulilor jocurilor / competițiilor;
-dezvoltarea interesului pentru sport în timpul liber;
-antrenarea elevilor în activități sportive diferite de cele de la orele de educație fizică;
-dezvoltarea fizică armonioasă, a muzicalității motrice și a simțului ritmic, a spiritului de echipă și de fair-play

Tipuri de activități: ateliere de dans, jocuri, competiții

Responsabili: învăţători, profesori

Evaluarea activităților: fotografii, raportare la bareme, diplome, premii