Din activitatea Consiliului Elevilor

În semestrul I al anului școlar 2016-2017, Consiliul Elevilor din școala noastră, îndrumat de profesorul Daniel Olariu și în colaborare cu psihologul Lăcrămioara Anechiforesei, a desfășurat următoarele activități:
Nr. crt.
Activitatea
Perioada
Rezultate
1.
„Să facem cunoștință!
Octombrie 2016
Dezvoltarea capacității de identificare și soluționare a nevoilor clasei, școlii, comunității. Cultivarea atitudinii responsabile și stimularea inițiativei personale.
2.
Educație și educatori – Ziua Mondială a Educației
 
Octombrie 2016
Cunoașterea semnificației zilei de 5 octombrie, conștientizarea importanței educației pentru viitorul lor și aprecierea importanței muncii educatorului în formarea copiilor.
3.
Ziua Europeană împotriva traficului de persoane – vizionare documentar  „Speranțe de vânzare”
Octombrie 2016
 Stimularea emoțiilor puternice în oameni, dezvoltarea pasiunii de a acționa împotriva traficului de persoane, realizarea de pliante și distribuirea lor pe aleea pietonală a Municipiului Fălticeni.
4.
„Singuri acasă
Noiembrie 2016
Cunoașterea și respectarea valorilor vieții de familie. Monitorizarea și consilierea elevilor a căror părinți sunt plecați în străinătate.
5.
„Dăruim din suflet” – Campanie de colectare de jucării, alimente,dulciuri pentru copiii cu situațieprecară din școală și din  Grădinița Specială.
Decembrie 2016
Armonizarea si exersarea propriului sistem de valori în acord cu cel social. Formarea unei conduite participative la viața socială.
6.
 Siguranța pe internet
Ianuarie 2017
 Promovarea utilizării într-un mod mai sigur și responsabil a tehnologiei on-line și a telefoanelor mobile, precum și conștientizarea și educarea elevilor asupra pericolelor navigării pe internet.