Din activitatea Comisiilor Metodice a Învățătorilor

Alături de cursurile de formare continuă și de cercurile pedagogice, comisiile metodice reprezintă mijloace reale de perfecționare a profesorilor.

În semestrul al doilea, activitatea Comisiilor Metodice a Învățătorilor a cuprins: desfășurarea de lecții demonstrative la clasa pregătitoare Step By Step, la clasa I B și la clasa a II-a A, susținerea de referate și dezbateri ale problemelor curente cu care se confruntă profesorii în munca lor.

La acestea se adaugă prezentarea unor noutăți editoriale, în vederea selectării unor auxiliare didactice pentru anul școlar viitor.

Toate acestea au condus la împărtășirea unor idei valoroase, constituind un schimb de experiență necesar pentru îmbunătățirea demersurilor ce vor urma.