Campania Națională 19 zile de activism împotriva violenței. Prevenirea abuzurilor asupra copiilor

În perioada 1-19 noiembrie 2019, școala noastră s-a alăturat Campaniei Naționale 19 zile de activism împotriva violenței, coordonată de Federația Internațională a Comunităților Educative – România. În acest demers am avut ca parteneri Poliția Municipiului Fălticeni și Cabinetul consilierului școlar.

Campania a avut ca scop prevenirea abuzurilor și a violențelor asupra copiilor, prin implicarea activă a școlii și comunității.

Violenţa în şcoli este, din păcate, un adevăr al zilelor noastre și reflectă probleme societății în care trăim. Se manifestă în diferite forme, iar şcoala devine uneori spaţiul în care anumite conflicte evoluează. A educa elevii să fie activi împotriva violenței înseamnă a preveni, a diminua sau chiar a stopa acest fenomen nedorit.

Având în vedere specificul acestei campanii, elevii şcolii noastre au pus în valoare întregul lor potențial: capacităţile creative, imaginaţia şi spiritul de echipă. Aproximativ 350 de elevi au participat activ la activitățile propuse prin: lectura unor texte care prezintă cazuri de violență, întâlniri cu polițistul, studii de caz, dezbateri, vizionare de filme educative, secvențe din povești, prezentări PPT, discuţii libere, jocuri de rol, chestionare, realizare de cărți, colaje, desene, postere, intonare de cântece etc.

Toate aceste demersuri au fost derulate sub egida următoarelor teme: Spune Nu abuzului! Fii respectuos! (III B); Bullyingul și abuzul (VI C); Drumuri către pace (V B); ART-a ascultării eficiente (VIII C); Comunicarea nonviolentă (VI A); Rezolv conflictul (VI A); Bullyingul și consecințele sale (VIII B); Discriminarea bazată pe criterii de handicap (II SbS); Pericolele TIC (VII B, VI A, VI B, VI C); Stop Violența! (V B); Bullyingul și abuzul în mediul școlar (I A); Cuvinte care dor și rănesc-fenomenul bullying (V C); Stop violența! (Pregătitoare A); Săptămâna politeții (III SbS).

Prin aceste activități s-a urmărit: dezvoltarea capacității de identificare de către elevi a diferitelor tipuri de violență; sensibilizarea elevilor privind consecințele actelor de violență; optimizarea și valorificarea resurselor psihice, emoționale, comportamentale ale elevilor, pentru a face față provocărilor cu care se confruntă în mediul real și în cel virtual; creșterea gradului de responsabilizare a elevilor privind gestionarea situațiilor conflictuale, inclusiv asumarea consecințelor legale; adoptarea unor comportamente asertive, ca alternativă la violență.

Prof. înv. primar Silvia Moroșan (coordonator proiect)