Analiza activităților din perioada ”Școala Altfel”

scoala-ion-irimescu-falticeni-scoala-altfel-2015-9

1. Numărul de activităţi derulate: 218

2. Tipul de activităţi derulate: culturale, artistice, cultural-artistice, artistico-plastice, cultural-religioase, moral-civice, ecologice, de voluntariat, sportive, sportiv-turistice, sportiv-recreative, practice, tehnico – ştiinţifice, cultural-științifice, educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, educație pentru promovarea valorilor, educație pentru cetăţenie democratică, educație rutieră, educație financiară, orientare şcolară şi profesională etc.

3. Resursele umane implicate: 673 elevi, 47 cadre didactice din unitate, cadre didactice și elevi / preșcolari din instituțiile de învățământ partenere, funcționari din Judecătoria Fălticeni, funcționari din primăria Fălticeni, muzeografi, bibliotecare, voluntari „Aripi în Europa”, preoți de la bisericile vizitate, agenți ai Poliției Municipiului Fălticeni, psiholog etc.

4. Parteneri implicaţi: Asociația Corint Pro-Lectura și Corint Educațional, Fundația ,,Aripi în Europa” – Asociaţia Grupul Local de Tineret Fălticeni, BibliotecaMunicipală „Eugen Lovinescu”, Clubul Copiilor și Elevilor Fălticeni, Primăria Municipiului Fălticeni, Judecătoria Fălticeni, Poliția Municipiului Fălticeni, Școala Militară de Subofițeri Jandarmi, Grădiniţa Specială Fălticeni, Grădinița cu Program Prelungit „Pinocchio” Fălticeni, Muzeul Apelor ,,Mihai Băcescu” Fălticeni, Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni, Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni, Galeria Oamenilor de Seamă Fălticeni, Bisericile Sf.Ilie, Sf. Pantelimon, Sf. Nectarie, Adormirea Maicii Domnului Fălticeni, Centrul de Asistenţă Socială Sasca.

5. Spaţiile de desfăşurare a activităţilor: Sala Polivalentă „Gabriel Udișteanu”, baza de agrement „Nada Florilor”, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Colegiul Agricol „Vasile Lovinescu” Fălticeni, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, muzeele menționate la punctul 5, Planetariul Suceava, Muzeul de Științe Naturale Suceava, Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean, parcurile din oraș, zonele arondate de primărie pentru ecologizare, zona Dumbrava Minunată, bisericile menționate la punctul 5, Așezământul „Dumbrava Minunată”, Biblioteca Municipală, sediul nou al Judecătoriei, sediul Poliției Municipale, Sediul MOPAN Fălticeni, Fabrica de pâine „La Larisa”, Stația de epurare, Grădinița Specială, Școala de Subofițeri Jandarmi, Clubul Copiilor și Elevilor Fălticeni.

6. Obiective urmărite:
a. Crearea de oportunităţi diferite de manifestare a unui comportament civilizat, a autonomiei personale, a responsabilității elevilor;
b. Cultivarea simţului artistic în general şi a interesului pentru lectură, artă teatrală, muzică, arte plastice etc.;
c. Formarea unor atitudini civice şi a unor atitudini de protecţie a mediului înconjurător;
d. Implicarea elevilor pentru a crea un mediu armonios, curat şi sănătos;
e. Dezvoltarea creativității, a abilităților practice, de relaţionare, de cooperare, de întrajutorare și a spiritului competitiv;
f. Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
g. Facilitarea integrării școlii în comunitate.

7. Modalităţi de evaluare a activităţii:
a. Probe practice;
b. Portofoliul activității;
c. Aprecierea activității după criteriile: caracter interdisciplinar, conținut interesant/stimulativ, sustenabilitate, abordare inovativă, efort depus şi comportament afişat, coerență dintre scop – obiective – activităţi – metode – evaluare;
d. Aplicarea unor chestionare.

8. Rezultate:
a. Compoziţii plastice şi creaţii artistice originale;
b. Atitudini pozitive față de sine, față de ceilalți, față de societate, față de tradițiile și obiceiurile pascale, societate, mediul înconjurător etc.;
c. Realizarea unor expoziţii cu cele mai bune creaţii plastice din cadrul programului „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
d. Expoziție cu fotografii reprezentative de la activitățile desfășurate;
e. CD cu imagini din timpul derulării activităţilor;
f. Premii şi diplome de participare la concursuri;
g. Prezentare Power Point a activităților derulate;

9. Diseminare:
a. Promovarea activităților și popularizarea rezultatelor pe site-ul școlii www.scoalaionirimescu.ro și pe contul de facebook al școlii;
b. Articole și imagini pentru numărul viitor al revistei școlii „Vreme trece, vreme vine…”

10. Analiza SWOT:

A. Puncte tari:
i. cadre didactice cu o bună pregătire științifică, cu experienţă profesională, cu abilități de lucru în echipă;
ii. activităţi didactice flexibile, adaptate nevoilor / particularităților elevilor, concepute în mod creativ de către majoritatea cadrelor didactice;
iii. realizarea unor parteneriate educaționale;
iv. crearea unui climat educațional deschis și stimulativ prin relațiile interpersonale stabilite în cadrul activităților;
v. participarea cu interes a elevilor la activităţile desfăşurate;
vi. implicarea părinţilor elevilor de la clasele primare în organizarea şi desfăşurarea activităţilor;
vii. existenţa unor resurse materiale minime necesare (scenă, sistem de sonorizare, loc de joacă, calculator, videoproiector, boxe, copiator etc.).

B. Puncte slabe:
i. resurse financiare insuficiente în derularea unor activități propuse care presupun deplasări cu mijloace de transport;
ii. fonduri insuficiente pentru recompensarea elevilor;
iii. neimplicarea părinților elevilor de la gimnaziu în desfășurarea activităților;

C. Oportunităţi:
i. existența în oraș a mai multor obiective culturale;
ii. posibilitatea elevilor de a interacționa în mod direct cu alţi factori educativi;
iii. dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora în diferite tipuri de activităţi educative;
iv. promovarea ideilor proprii ale copiilor, părinţilor şi punerea lor în practică;
v. sprijin oferit de diferite instituţii, asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale în conceperea şi implementarea programului;
vi. dorința cadrelor didactice pentru schimburi de experiență și pentru acțiuni desfășurate în parteneriat.

D. Ameninţări:
i. vreme nefavorabilă;
ii. copii care provin din familii defavorizate economic și care nu pot acoperi costurile pe care le presupun anumite activități;
iii. criza de timp a părinților în această săptămână;

11. Recomandări, sugestii:
a. Organizarea programului în lunile mai-iunie, când timpul este favorabil;
b. Conceperea programului pentru o perioadă mai lungă de timp sau reluarea unor activități, astfel încât să se evite suprasolicitarea elevilor și a cadrelor didactice;
c. Alocarea de resurse financiare pentru desfășurarea activităților din această săptămână;