Am găzduit Cercul Pedagogic al învăţătorilor

Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” a fost vineri, 18 noiembrie 2016, gazda Cercului Pedagogic al învăţătorilor din zona B, Fălticeni, și a avut plăcerea de a strânge la un loc peste 120 de cadre didactice dornice de perfecționare, ce predau la ciclul primar. Activităţile acestei întâlniri au oferit posibilitatea unui schimb de experienţă între truditorii şcolii. Cadrele didactice organizatoare s-au străduit să răspundă acestei cerinţe, pregătind activităţi practice și teoretice ce s-au dorit a fi utile dascălilor participanţi.

Activităţile metodico-aplicative şi ştiinţifice la care au participat cele aproximativ 120 de cadre didactice s-au axat pe desfăşurarea mai multor lecţii demonstrative, susţinerea de referate, prezentarea unor informări de specialitate şi vizionarea unui program artistic oferit de elevii de ciclul primar ai şcolii gazdă.

Lecţiile demonstrative pregătite cu minuțiozitate și dăruire, la care asistenţa a participat, au fost susţinute de profesorii pentru învăţământul primar: Mihaela Trifan, Iuliana Săvoaia (clasa pregătitoare), Carmen Suliman, Dana Brăneanu (clasa I), Iuliana Ivanov, Paulina Ivanov (clasa a II-a), Marcela Cozma (clasa a III-a) și Micșunica Bucătaru (clasa a IV-a).

Referatele susţinute de profesorii Silvia Moroșan, Sabina Dulgheriu, Nicoleta Axinte, Alice Catrina și Cătălina Purdilă au venit în completarea lecțiilor demonstrative, punând sub lupa gândirii critice a celor prezenți o tematica diversă: „Probleme psiho-pedagogice și modalități de rezolvare a adaptării elevului de clasă pregătitoare la mediul școlar”, „Stimularea calității gândirii prin jocurile logico-matematice”, „Strategii didactice folosite în vederea înțelegerii textului literar”, „Succesul și insuccesul școlar- nucleu al eficacității procesului didactic.

Informările de specialitate realizate de profesorii Gabriela Filipciuc, Ana Moroșan, Irina Ceparu și Elena Melinte s-au axat pe prezentarea şi recenzarea unor lucrări de specialitate apărute la editurile româneşti consacrate prin colecţiile lor educaţionale.

Prin programul manifestărilor artistice ce au strâns într-un buchet cântul, dansul și voia bună, gazdele întâlnirii au încercat să ofere invitaților posibilitatea de a ieși pentru câteva minute din rolul de actori principali ai demersului didactic și de a se transforma în spectatori ai actului artistic.