Activități ecologice și de protecție a mediului

Omul face parte integrantă din mediul în care trăiește. Una din finalitățile programului este să-i învățăm pe elevi să trăiască în armonie cu natura.

Acest obiectiv a fost atins prin desfășurarea unor activități practice cu caracter ecologic în care au fost implicați copiii: Suntem Ecoșcolari (I A), Pământul-Planeta vieții (III A),  Ecologizare (II A, II B, III SbS, elevi din clasele gimnaziale), Un copil, o floare (IV A), Curățenia-mama sănătății (IV SbS), Ziua Pământului (III SbS).

Prin aceste acțiuni s-au urmărit: identificarea principalelor forme de poluare; înțelegerea importanței naturii în viața omului; implicarea în acțiuni concrete de protejare a mediului; exersarea deprinderilor de muncă în echipă pentru ecologizarea spațiului școlar / public; dezvoltarea spiritului civic și a responsabilității față de sănătatea mediului înconjurător; colectarea selectivă a deșeurilor, în vederea reciclării.
 
Elevii au înțeles că important este să își asume responsabilitatea atât pentru păstrarea unui mediu curat, cât și pentru sensibilizarea celorlalți cu privire la acest aspect.