Activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică și pentru promovarea valorilor umanitare

În săptămâna Școala Altfel, am învățat și cum să ne comportăm în diferite situații.

Activitățile desfășurate în acest sens au fost: Universul meseriilor (Preg. B, Preg. SbS), JA in a Day – Educație antreprenorială (preg. SbS), Prietenii noștri, liceenii (I A), Învățăm să circulăm corect (II B, III A), Vizită la Poliția Municipiului Fălticeni (V A), Între faptă și răsplată (II B, III A), Vizită la Jandarmerie (II SbS, V A, V B, V C, VI C, VII B ), Steluțe pe pământ-vizionare (IV A, IV B), Știm să ne comportăm (IV B), Chibzuiesc, economisesc (IV SbS), Prietenie fără bariere (V C), Meserii de tradiție în orașul meu (VI C), Săptămâna prieteniei (VII B), Codul bunelor maniere (VIII A), Diriginte pentru o zi (V B).

Prin aceste demersuri s-au urmărit: exersarea diferitelor roluri și a bunelor maniere în împrejurări reale / simulate; familiarizarea cu rolul instanțelor de judecată / al poliției / al jandarmeriei / al băncilor și al profesiilor specifice acestora; cunoașterea condițiilor în care se recurge la serviciile acestor categorii profesionale; înțelegerea impactului / consecințelor comportamentelor proprii asupra celor din jur; creșterea interesului elevilor pentru valorile democratice; dezvoltarea personală și a inteligenței emoționale prin înțelegerea / exprimarea propriilor emoții; educarea sentimentelor de compasiune, întrajutorare, respect față de persoanele cu dificultăți.