25 de copii din familii defavorizate vin la ”Școala de Vară”

„ Citim, socotim, împreună reuşim!” . Iată titlul sub care găzduim şi anul acesta activităţile şcolii de vară. Am decis să continuăm acest proiect datorită impactului pozitiv pe care l-au avut asupra elevilor activităţile şcolii de vară de anul trecut. Activităţile care se desfăşoară în perioada 17- 28 august 2015 se doresc a fi şi o continuare a programului de pregătire suplimentară care a avut loc în timpul anului şcolar cu sprijinul SC.Rogelya SRL.

Obiectivele proiectului sunt : aprofundarea noţiunilor de limba română şi matematică , însuşirea şi practicarea unor activităţi specifice vârstei şi adresate petrecerii timpului liber în mod benefic, dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi şi a stimei de sine în raport cu ceilalţi, îmbunătăţirea relaţiilor elevilor cu şcoala, cu cadrele didactice.

Proiectul se desfăşoară având ca ţinte următoarele rezultate: participarea unui număr de 25 de copii din familii defavorizate (13 elevi de la ciclul primar şi 12 de la ciclul gimnazial) din şcoala noastră şi 15 copii de la Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni; convingerea părinţilor asupra importanţei educării timpului liber la copiii lor, realizarea unor activităţi şi produse deosebite ale elevilor .

Activităţile de aprofundare din cadrul proiectului se desfăşoară cu sprijinul a 14 cadre didactice  de la ambele unităţi şcolare implicate, iar activităţile recreative sunt realizate de 24 de elevi voluntari de la Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni, coordonaţi de domnul profesor Ioan Caulea. La finalul programului zilnic, beneficiarii sunt invitaţi să servească o masă la cantina Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”.

Programul şcolii de vară se derulează şi anul acesta cu sprijinul financiar al SC.Rogelya SRL.