Proiect de dezvoltare instituțională 2015 – 2019

Caracteristicile societății contemporane sunt deschiderea, mobilitatea și schimbarea. Astfel generația viitoare se află în fața unor numeroase opțiuni care derivă atât din evoluția internă a țării, cât și din direcția în care ne îndreptăm împreună cu partenerii noștri europeni. Dublu cetățeni, români și europeni, elevii trebuie să fie pregătiți să abordeze o multitudine de profesii care să le permită să se angajeze oriunde pe continentul nostru.

Disponibilitatea spre învățare, schimbarea și adaptarea trebuie să fie caracteristicile unui adevărat cetățean european.

Pregătirea pentru mai multe opțiuni și pentru schimbarea profesiei atunci când realitățile o impun trebuie să reprezinte unul din obiectivele prioritare ale școlii românești.

Astfel dorința de a studia a elevilor contemporani se încadrează pe alte coordonate, în afara constrângerii și prescrierii, coordonate bazate pe convingeri proprii și motivații puternice, dictate de interesele legate de propria formare și devenire.

Se vorbește din ce în ce mai mult despre dezvoltarea durabilă, dar aceasta nu poate fi susținută decât de un sistem de educație performant și flexibil, bazat pe disponibilitate și cooperare. În acest context școala noastră urmărește să educe elevul nu numai pentru a ști, ci mai ales pentru a ști să facă, a ști să fie, a ști să devină, a ști să trăiască împreună cu ceilalți.

Realizând proiectul de dezvoltare instituțională, școala își definește propria personalitate , își construiește identitatea, însă aceasta nu se poate face fără a ține cont de factorii definitorii care conduc la reușita unui învățământ  de calitate:  baza materială a școlii; calitatea profesională și morală a celor care educă; structura genetică a elevilor, mediul familial și social.

Acest PDI este conceput pentru creșterea calității procesului instructiv – educativ, în concordanță cu noile cerințe privind formarea competențelor cheie la elevi, dar și privind păstrarea identității naționale în contextul globalizării.

Vizualizare Proiect de dezvoltare instituțională 2015 – 2019